Bạn tải ứng dụng tại:

Các bước đăng ký tài khoản trên ứng dụng Finhay như sau:

Bước 1. Từ màn hình Đăng ký, chọn một hình thức đăng ký bằng số điện thoại

Bước 2. Nhập các thông tin cần điền và nhấn Tiếp tục

Bước 3. Nhập mật khẩu muốn tạo, đồng ý với điều khoản sử dụng của Finhay và cam kết trên 18 tuổi. Nhấn Hoàn thành đăng ký

Bước 4. Ấn Kích hoạt ngay. Lúc này, một tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại bạn đã đăng ký. Nội dung gồm mã 6 số, nhập mã để kích hoạt tài khoản của bạn.