Finhay đang tiến hành quá trình chuyển đổi các sản phẩm về Công ty Chứng khoán Vina (VNSC). Để sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm mới từ Finhay và VNSC, trước mắt là mua, bán Chứng chỉ Quỹ, bạn có thể tiến hành đăng ký tài khoản VNSC ngay từ hôm nay, cụ thể:

  • Mở Finhay, chọn mục Đầu tư Quỹ
  • Chọn mục Mở Tài khoản VNSC, ấn Đăng ký
  • Nhấn “Tôi đã hiểu” và ký hợp đồng
  • Nhập mã OTP để hoàn tất quá trình đăng ký

Finhay sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản VNSC của bạn.

Lưu ý: Để đăng ký được tài khoản VNSC, bạn vui lòng đảm bảo:

  • Xác thực số điện thoại đăng ký Finhay
  • Xác thực tài khoản ngân hàng đăng ký
  • Xác thực thông tin cá nhân (cập nhật Căn cước công dân)

Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ Finhay để được hỗ trợ.