Để đăng nhập Phần mềm Finhay phiên bản website, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Truy cập vào trang chủ của Finhay tại đây , bấm vào phần đăng nhập bên góc trái trên cùng màn hình:

2. Nhập thông tin đăng nhập gồm: Số điện thoại hoặc email + mật khẩu.

3. Đăng nhập hoàn tất. Lúc này bạn có thể sử dụng Phần mềm Finhay và theo dõi biến động tài sản như trên ứng dụng.

Lưu ý: Hiện tại, phiên bản web của Phần mềm Finhay chỉ hỗ trợ hiển thị thông tin về sản phẩm Đầu tư, không bao gồm sản phẩm Tích lũy và Bảo vệ. Finhay khuyến khích Người dùng tải Phần mềm Finhay phiên bản Ứng dụng tại đây để trải nghiệm đầy đủ hơn.