Để rút tiền đầu tư trên ứng dụng Finhay, bạn thực hiện những thao tác sau:

  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng và bấm chọn sản phẩm Đầu Tư. Ở màn hình Đầu tư, bấm chọn biểu tượng Rút tiền
  • Bước 2: Chọn cấu trúc cần rút. Tham khảo các thông tin về Biểu phí, câu hỏi thường gặp và thời gian nhận tiền. Bấm chọn bắt đầu rút tiền
  • Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn tất

Việc rút tiền khỏi sản phẩm Đầu tư Quỹ cần tuân theo một số chính sách và quy trình xử lý nhất định, bao gồm việc bán chứng chỉ quỹ. Do đó, thời gian này có thể kéo dài từ 3 – 10 ngày làm việc. Lưu ý lệnh rút tiền không thể thực hiện được nếu các chứng chỉ quỹ đang mua chưa được khớp thành công. 

Sau khi rút tiền thành công, tiền đã rút sẽ được cộng vào Tài khoản Tiền. Bạn có thể rút số tiền này về Tài khoản ngân hàng hoặc chuyển đổi sang các sản phẩm khác.