Để hủy lệnh Đầu tư Quỹ, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính, kéo xuống bên dưới mục Yêu cầu của bạn
  • Bước 2: Nhấn vào Đầu tư thêm
  • Bước 3: Nhấn vào dấu 3 chấm góc trên cùng bên phải
  • Bước 4: Bấm Hủy lệnh đầu tưXác nhận