Để sử dụng sản phẩm Chứng khoán trên ứng dụng Finhay, bạn cần tiến hành đăng ký mở tài khoản chứng khoán theo các bước sau:

Trong đó, tài khoản chứng khoán của bạn sẽ được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

  1. Vào mục Chứng khoán trên app Finhay
  2. Đọc điều khoản sử dụng và thông tin liên quan tới hợp đồng mở tài khoản, ấn Đồng ý
  3. Tiến hành ký hợp đồng và ấn Tiếp tục
  4. Finhay sẽ tiến hành các thủ tục để mở tài khoản chứng khoán và thông báo tới bạn khi hoàn tất. Thời gian chờ này có thể kéo dài khoảng 3 ngày làm việc. Trong thời gian này, trạng thái Đang xử lý sẽ được hiển thị tại mục Chứng khoán.

Sau khi hoàn tất quá trình mở tài khoản, bạn sẽ thấy số tài sản hiển thị tại mục Chứng khoán ở trang chủ. Bạn có thể tiến hành nạp tiền và mua bán cổ phiếu trên Finhay.

Trong trường hợp bạn không mở được tài khoản chứng khoán, vui lòng kiểm tra nguyên nhân tại đây

Tham khảo hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản chứng khoán tại đây.