Để sử dụng sản phẩm Tích luỹ không kỳ hạn, bạn hãy thực hiện các bước sau:

  • Vào mục Tích luỹ, chọn sản phẩm bạn muốn nạp
  • Ấn Tích lũy ngay/ Nạp thêm
  • Nhập số tiền muốn nạp và Xác nhận

Số tiền nạp vào Tích lũy không kỳ hạn lấy từ Tài khoản Tiền. Nếu không đủ số tiền mong muốn nạp, bạn vui lòng nạp Tài khoản Tiền trước. Hướng dẫn nạp Tài khoản Tiền tại đây.

Yêu cầu Tích luỹ sẽ được ghi nhận và xử lý thành công vào ngày làm việc tiếp theo kể từ thời điểm bạn nạp tiền. Đây cũng là thời điểm lợi nhuận bắt đầu được tính.