Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Để tham gia sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn với lãi hấp dẫn từ Finhay, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Sau khi bạn đã chuyển tiền đến Finhay và gửi yêu cầu sử dụng sản phẩm Tích lũy, yêu cầu của bạn sẽ ở trạng thái chờ xử lý. Thời gian chờ xử lý đến khi xử lý thành sẽ diễn ra trong dưới 3 ngày làm việc.

Khi yêu cầu của bạn được xử lý thành công, bạn sẽ nhận được tiền lãi hàng tháng.

Trong trường hợp, yêu cầu của bạn thất bại (xảy ra lỗi hệ thống, số lượng gói Tích Lũy đã bán hết, số tiền bạn đăng ký mua vượt quá khả năng cung cấp của Finhay…) thì khi đó, số tiền Tích lũy mà bạn đã chuyển vào Finhay sẽ được chuyển về cấu trúc đầu tư mặc định của bạn.

>> Xem hướng dẫn đầy đủ và chi tiết hơn tại bài viết: Hướng dẫn nạp tiền và rút tiền Finhay nhanh chóng