Từ ngày 30/8/2022, để nạp tiền vào Finhay, bạn cần phải nạp vào Tài khoản tiền trước, sau đó sẽ nạp vào các sản phẩm khác (Tích luỹ, Đầu tư Quỹ, Chứng Khoán, Hũ Vàng). 

Hướng dẫn nạp từ TK Ngân hàng vào Tài khoản Tiền

  • Chọn Nạp ngay/ Nạp thêm tại mục Tài khoản tiền trên trang chủ
  • Nhập số tiền muốn nạp và Tiếp tục 
  • Chọn ngân hàng nhận tiền phù hợp và tiến hành chuyển khoản tới số tài khoản và đúng nội dung chuyển khoản hiển thị trên màn hình

Sau khi chuyển khoản thành công với đúng nội dung, số tiền sẽ nhanh chóng được cập nhật tại Tài khoản Tiền. 

Hướng dẫn nạp từ Tài khoản Tiền vào các sản phẩm trong Finhay

Sau đó, nếu bạn muốn sử dụng các sản phẩm trong Finhay (Chứng khoán, Đầu tư Quỹ, Tích luỹ không & có kỳ hạn, Hũ Vàng), vui lòng nạp từ tài khoản tiền vào từng sản phẩm, cụ thể:

  • Vào sản phẩm bạn muốn sử dụng
  • Chọn Nạp tiền và nhập số tiền muốn nạp
  • Xác nhận để hoàn tất (Số tiền nạp vào không được quá số dư bạn có trong Tài khoản Tiền)

Trong trường hợp nạp tiền gặp vấn đề, bạn vui lòng điền thông tin theo link sau để được Finhay hỗ trợ: http://cs.finhay.com.vn/sign-in

 Banner 5

>> Xem hướng dẫn đầy đủ và chi tiết hơn tại bài viết: Hướng dẫn nạp tiền và rút tiền Finhay nhanh chóng