1. Nạp Đầu tư

Để nạp tiền sử dụng sản phẩm Đầu tư. Bạn vui lòng đọc hướng dẫn tại đây.

2. Nạp Tích lũy

Để nạp tiền sử dụng sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

3. Nạp Chứng khoán

Để nạp tiền vào sản phẩm Chứng khoán, trước hết bạn cần nạp tiền vào sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn.

Sau đó:

  • Vào mục Chứng khoán và nhấn Nạp tiền
  • Nhập số tiền cần nạp, chọn Tiếp tục
  • Nhấn Xác nhận: Số tiền cần nạp sẽ được tự động chuyển từ sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn sang Chứng khoán.

>> Xem hướng dẫn đầy đủ và chi tiết hơn tại bài viết: Hướng dẫn nạp tiền và rút tiền Finhay nhanh chóng

 Banner 5