1. Nạp Đầu tư

Để nạp tiền sử dụng sản phẩm Đầu tư. Bạn vui lòng đọc hướng dẫn tại đây.

2. Nạp Tích lũy

Để nạp tiền sử dụng sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Xem Video hướng dẫn: 

 

>> Xem hướng dẫn đầy đủ và chi tiết hơn tại bài viết: Hướng dẫn nạp tiền và rút tiền Finhay nhanh chóng

 Banner 5