Bước 1: Vào ứng dụng Finhay > Chọn Tích lũy > Chọn Tích lũy kỳ hạn 3 tháng
Bước 2: Xem thông tin về sản phẩm, sau đó chọn Bắt đầu tích lũy
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn tích lũy. Lưu ý: Nạp tối thiểu 50.000đ/lần
Bước 4: Chọn cách nạp tiền và thực hiện theo hướng dẫn.

Lưu ý:

  • Nếu bạn chọn hình thức chuyển khoản thủ công: Hãy sử dụng Mobile banking hoặc Internet banking để chuyển khoản tới Finhay.
  • Mỗi lần nạp tiền, Finhay đều chuẩn bị sẵn một nội dung chuyển khoản khác nhau, hãy đảm bảo bạn ghi chính xác nội dung chuyển tiền này để số tiền nhanh chóng được khớp lệnh.
  • Finhay sẽ gửi thông báo khi bạn tích lũy thành công.