Lưu ý: Với sản phẩm Tích lũy 3 tháng
– Bạn sẽ nhận mức lãi 0%/năm nếu rút tiền trước kỳ hạn
– Mỗi lần đặt lệnh rút tiền, bạn sẽ rút theo từng sổ tích lũy, không thể rút lẻ số tiền có trong mỗi sổ.

Để thực hiện rút tiền, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào ứng dụng Finhay > Chọn Tích lũy > Chọn Tích lũy với kỳ hạn 3 tháng
Bước 2: Nhấn Rút và chọn sổ tích lũy mà bạn muốn rút.
Bước 3: Chọn hình thức Rút thường hoặc Rút nhanh và nhấn Xác nhận.

Finhay sẽ gửi thông báo cho bạn khi lệnh rút tiền được xử lý thành công.