Để rút tiền Tích lũy 12 tháng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  1. Mở app Finhay, chọn mục Tích lũy
  2. Chọn Tích lũy kỳ hạn 12 tháng, nhấn Rút
  3. Tại màn hình Rút tiền, bạn chọn sổ tích lũy cần rút
  4. Nhập số tiền bạn muốn rút về Tài khoản Tiền & nhấn Tiếp tục (Bạn có thể rút tiền 1 phần trước hạn hưởng lợi nhuận 0,1%/năm, số tiền còn lại vẫn hưởng lợi nhuận gói)
  5. Nhấn Xác nhận

Sau khi tiền trong Tích luỹ 12 tháng của bạn được rút thành công về Tài khoản Tiền, bạn có thể thực hiện chuyển đổi tiền sang các sản phẩm khác hoặc Rút tiền về Tài khoản ngân hàng.