Để thực hiện Rút tiền ra khỏi sản phẩm Tích Lũy của Finhay, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Vào mục Tích luỹ, chọn sản phẩm bạn muốn rút tiền
  • Nhập số tiền muốn rút và xác nhận

Sau khi đặt lệnh, tiền đã rút sẽ được cộng ngay vào Tài khoản Tiền. 

Sau đó, bạn có thể tiến hành rút từ Tài khoản Tiền về Tài khoản Ngân hàng đã đăng ký với Finhay. Thời gian này tuỳ thuộc vào ngân hàng bạn sử dụng hoặc thời điểm đặt lệnh (cuối tuần, ngày lễ), có thể lên tới 2 ngày làm việc kể từ khi đặt lệnh.