close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chứng khoán trên ứng dụng Finhay

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản chứng khoán về Tài khoản Tiền trên Finhay theo hướng dẫn:

  1. Vào mục Chứng khoán. Tại màn Tài sản, chọn nút Rút tiền
  2. Chọn Tạo yêu cầu rút tiền, nhập số tiền muốn rút và nhấn Rút tiền
  3. Kiểm tra thông tin và nhấn Xác nhận
  4. Nhập mật khẩu đăng nhập Finhay để hoàn tất

Lệnh rút tiền sẽ được xử lý ngay và cộng vào Tài khoản Tiền của bạn. Sau đó, bạn có thể tiến hành rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc chuyển đổi sang các sản phẩm khác trên Finhay

Lưu ý: Mỗi lần, số tiền rút tối thiểu là 50.000đ và tối đa là 999.000.000đ

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top