1. Rút tiền Đầu tư Quỹ

Trước hết bạn có thể đọc thêm về điều kiện rút tiền đầu tư. Sau đó, để rút tiền đầu tư, bạn làm theo hướng dẫn tại đây.

2. Rút tiền Tích Lũy

Rút thường

Để thực hiện rút thường tiền Tích lũy, bạn làm theo hướng dẫn tại đây.

Rút nhanh

Để thực hiện rút nhanh tiền Tích lũy, bạn đọc hướng dẫn tại đây.

3. Rút tiền Chứng khoán

Hiện tại, bạn cần rút tiền từ Chứng khoán về sản phẩm Tích lũy Không kỳ hạn.

Sau đó, bạn có thể để tiền tại đây để hưởng mức lãi hiện hành, hoặc rút tiền từ Tích lũy Không kỳ hạn về tài khoản ngân hàng của mình.

Video hướng dẫn:

—————————————

Lưu ý:

  • Thời gian rút tiền Đầu tư mất khoảng từ 5- 10 ngày làm việc
  • Thời gian rút tiền bình thường với sản phẩm Tích lũy mất khoảng 3-5 ngày làm việc và thời gian rút tiền nhanh mất khoản 1-2 ngày làm việc. (Phí chuyển khoản nhanh: 9.900 đ)

Trong trường hợp rút tiền gặp vấn đề, bạn cần điền đơn đối soát theo link sau để được Finhay hỗ trợ: http://cs.finhay.com.vn/sign-in

 Banner 5