Tính năng YÊU CẦU XÁC THỰC SỐ DƯ được chứng thực bởi bên thứ 3 là Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) nhằm nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và bảo vệ tài sản của Người dùng.

Cụ thể: Để kiểm tra thông tin về tài sản đang sở hữu tại Finhay, bạn có thể gửi yêu cầu xác thực số dư tài sản. Sau khi gửi yêu cầu xác thực, bạn sẽ nhận được email kèm theo bản xác nhận số dư tài khoản có chữ ký điện tử của TVAM để chứng thực tài sản sở hữu.  

Lưu ý: Tính năng này là không bắt buộc và mức phí mỗi lần xác thực là 22.000 đ/lần 

——————————–

Hướng dẫn sử dụng tính năng: 

Bước 1. Từ màn hình chính bấm chọn Đầu tư Quỹ

Bước 2. Tại phần Tổng quan, kéo màn hình xuống bên dưới sẽ thấy phần: Yêu cầu xác thực số dư

Bước 3. Chọn Gửi yêu cầu và nhấn Xác thực.

Tiếp theo, kiểm tra email và nhận bản xác thực số dư. Quá trình hoàn tất.

 Banner 5

——————————–

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”) là pháp nhân được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006, các Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/05/2015, 21/GPĐC-UBCK ngày 01/09/2015 và các giấy phép điều chỉnh khác, tại địa chỉ Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. TVAM là đơn vị quản lý đầu tư mà Finhay lựa chọn để quản lý tài sản của Người dùng.