Bạn có 3 lựa chọn về hình thức nhận lãi từ Tích luỹ không kỳ hạn:

  • Tái tích lũy: Tiền lãi của bạn được tiếp tục đem đi mua sản phẩm Tích Lũy và tiếp tục sinh lãi (lãi kép)
  • Về tài khoản ngân hàng: Tiền lãi sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn (với điều kiện tối thiểu 50.000đ trở lên). Nếu chưa đủ 50.000đ, tiền lãi sẽ được cộng dồn qua các tháng để đạt tối thiểu 50.000đ.
  • Tái đầu tư: Tiền lãi của bạn được chuyển về cấu trúc đầu tư mặc định để tái đầu tư chứng chỉ quỹ. Số tiền này Quỹ tài chính sẽ thay bạn đem tiền đi đầu tư sinh lợi nhuận

Để thực hiện Thay đổi hình thức nhận lãi Tích Lũy, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Từ Trang chủ, chọn Tích luỹ, chọn Tích luỹ không kỳ hạn
  • Ấn vào mũi tên bên phải ở dòng “Nhận lãi”
  • Chọn hình thức nhận lãi bạn mong muốn