Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Bạn có 3 lựa chọn về hình thức nhận lãi:

  • Tái tích lũy: Tiền lãi của bạn được tiếp tục đem đi mua sản phẩm Tích Lũy và tiếp tục sinh lãi (lãi kép)
  • Về tài khoản ngân hàng: Tiền lãi sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của mình (với điều kiện tối thiểu 50.000đ trở lên). Nếu chưa đủ 50.000đ, tiền lãi sẽ được cộng dồn qua các tháng để đạt tối thiểu 50.000đ thì bạn mới rút được.
  • Tái đầu tư: Tiền lãi của bạn được chuyển về hũ mặc định để tái đầu tư chứng chỉ quỹ và Quỹ tài chính sẽ thay bạn đem tiền đi đầu tư sinh lợi nhuận

Để thực hiện Thay đổi hình thức nhận lãi Tích Lũy, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:
Bước 1:
Tại màn hình chính
bấm chọn Tích LũyBước 2:
Kéo xuống dưới, bấm
chọn Nhận lãi


Bước 3:
Lựa chọn phương án
trả lãi theo mong muốn
và bấm Lưu