Ngoài các cấu trúc mặc định (Rùa Hoàn Kiếm, Cò Trắng, Voi Rừng, Sao La và Trâu Nước) giờ đây bạn có thể tự lựa chọn Quỹ đầu tư dựa trên danh sách các Quỹ đầu tư có trên Finhay và phần trăm phân bổ trong các Quỹ đầu tư theo mong muốn của mình. Tính năng này giúp bạn có thể chủ động hơn trong việc Đầu tư tại Finhay.

  • Đối tượng áp dụng: Thành viên hạng Vàng

Vui lòng cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để trải nghiệm tính năng mới. Cảm ơn bạn.

Hướng dẫn sử dụng tính năng:

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng Finhay. Chọn mục Đầu tư Quỹ

Bước 2. Trong màn hình Đầu tư Quỹ, chọn mục Cấu trúc và kéo xuống dưới phần Cấu trúc tự chọn và nhấn Bắt đầu

Bước 3. Đọc các thông tin và lựa chọn các Quỹ đầu tư theo khẩu vị của bạn.

Bước 4. Kiểm tra lại tỷ lệ phân bổ. Nhấn Đồng ý & Tiếp tục để hoàn tất quá trình.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ được mở tối đa 3 cấu trúc tự chọn
  • Với mỗi cấu trúc tự chọn: Sau khi một cấu trúc đã được tạo thành công (đã lựa chọn loại quỹ và tỷ lệ phân bổ của mỗi quỹ), bạn sẽ không thể thay đổi được nữa.