Xem hợp đồng điện tử bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau:

Cách 1. Xem trên ứng dụng

Bước 1. Bấm vào ảnh đại diện của bạn tại góc trái trên cùng màn hình.

Bấm vào ảnh đại diện của bạn tại góc trái trên cùng màn hình.

Bước 2. Trong màn hình Tài khoản, chọn mục Hợp đồng điện tử.

Trong màn hình Tài khoản, chọn mục Hợp đồng điện tử.

Cách 2. Xem trên website

Bước 1. Vào website Finhay: https://finhay.com.vn/

finhay

Bước 2. Kéo xuống dưới chân trang phần Thông tin quan trọng cần biết >>> Bấm vào Hợp đồng điện tử.

Thông tin quan trọng cần biết

Cách 3. Xem trực tiếp

>> Bạn có thể xem trực tiếp tại link sau: https://app.finhay.com.vn/contract

 Banner 5