Xem hợp đồng điện tử bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau:

Cách 1. Xem trên ứng dụng

Bước 1. Bấm vào ảnh đại diện của bạn tại góc trái trên cùng màn hình.

Bước 2. Trong màn hình Tài khoản, chọn mục Hợp đồng điện tử.

Cách 2. Xem trên website

Bước 1. Vào website Finhay: https://finhay.com.vn/

Bước 2. Kéo xuống dưới chân trang phần Thông tin quan trọng cần biết >>> Bấm vào Hợp đồng điện tử.

Cách 3. Xem trực tiếp

Bạn có thể xem trực tiếp tại link sau: https://app.finhay.com.vn/contract