Để xem kết quả và lịch sử biến động tài sản trong Đầu tư Quỹ, bạn vui lòng chọn mục Đầu Tư Quỹ trong app Finhay. Trong phần tổng quan có đầy đủ thông tin về:

  • Tổng tài sản tích lũy hiện tại của bạn
  • Số tiền đã đầu tư
  • Số tiền đã rút
  • Phần tăng trưởng (phần tài sản tăng lên nhờ hoạt động đầu tư của các quỹ)
  • Kiếm được (phần tài sản có được nhờ những phần thưởng như khi giới thiệu bạn bè, mua sắm hoàn tiền, mini game Finhay..)

Xem biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện tổng quan tài sản đầu tư của bạn tại Finhay, biến động theo tháng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc Tất cả – là quá trình từ khi bạn bắt đầu tích luỹ cho đến thời điểm hiện tại biến động như thế nào.