Khi không có nhu cầu sử dụng và muốn xóa tài khoản tại Finhay, Người dùng cần rút hết tài sản khỏi Finhay và chuyển số dư tài sản bằng 0 đồng. Trong trường hợp này, tài khoản người dùng sẽ tự ngừng hoạt động.

Khi tài khoản ngừng hoạt động, Người dùng sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào. Đồng thời, Finhay sẽ ngay lập tức mã hóa thông tin Người dùng và ngăn chặn tiếp cận khi tài khoản đã ngừng hoạt động để Người dùng có thể an tâm về bảo mật thông tin cá nhân.