Thông thường, khoản tiền Đầu Tư Quỹ của người dùng sẽ được chuyển đến các Quỹ đầu tư để mua Chứng chỉ quỹ (CCQ). Trong khi quá trình này được thực hiện, số tiền của người dùng trong lịch sử giao dịch sẽ có trạng thái Đang cập nhật, được hiển thị bằng một dòng chữ và dấu chấm màu vàng.

phân bổ tiền vào quỹ finhay

Sau khi được xác nhận thì hệ thống Finhay cũng sẽ chuyển trạng thái Mua chứng chỉ quỹ thành công (màu xanh lá cây).

Số tiền màu vàng là số tiền chưa cập nhật (tức số tiền đã có trong các quỹ). Sau khi tất cả các quỹ chuyển trạng thái sang màu xanh, số tiền và số CCQ phân bổ sẽ khớp với cấu trúc phân bổ tiền của người dùng.

Lưu ý:

Vì bản chất phức tạp của quá trình chuyển tiền, thời gian trạng thái được cập nhật phụ thuộc nhiều vàothời gian cập nhật NAV của các quỹ. Quy trình này thông thường sẽ mất tới 3 ngày làm việc.

Các ngày lễ Tết, thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ ngân hàng và các quỹ không làm việc, quá trình này có thể bị kéo dài. Thông tin chi tiết về lịch cập nhật NAV