Finhay không giữ tiền của người dùng cũng như không trực tiếp thực hiện việc đầu tư.

Khi lựa chọn được sản phẩm phù hợp, tiền nạp của bạn sẽ vào các sản phẩm tương ứng với lựa chọn của bạn:

1. Sản phẩm Đầu Tư

Khoản tiền đầu tư của bạn sẽ được chuyển đến các công ty quản lý Quỹ có mặt trong hệ thống Finhay và căn cứ theo chỉ định đầu tư ban đầu của bạn, các công ty này thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Các Quỹ đầu tư trong hệ thống Finhay đều thuộc quản lý của các đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tài chính, được đăng kí với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tài sản của bạn sẽ được cập nhật theo thời gian thực hàng ngày. Có thể tăng lên, có thể giảm đi, có thể đứng yên, tùy vào tình hình thị trường.

Finhay lưu ý: Trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.

2. Sản phẩm Tích Lũy

Khoản tiền tích lũy của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi do các Ngân hàng uy tín của Việt Nam phát hành.

Bạn sẽ nhận được lãi hàng tháng của gói Tích Lũy đã mua.

3. Sản phẩm Bảo vệ

Tiền của bạn sẽ dùng để mua các gói bảo hiểm phi nhân thọ do các đối tác của Finhay cung cấp (BIDV MetLife, PTI, Vietinbank Insurance,…).

Khi lựa chọn tham gia một hoặc nhiều gói bảo hiểm, bạn chỉ cần trả phí một lần trong một năm. Chi phí và quyền lợi của mỗi gói khác nhau, bắt đầu chỉ từ 370đ/ngày.

>> Các sản phẩm của Finhay

>> Lãi lỗ được tính như thế nào

 Banner 5