Lãi kép là gì?

Lãi kép (còn gọi là lãi suất kép) được hiểu đơn giản là sau khi lấy tiền lãi hay lợi nhuận về, dồn vào tiền vốn, tiếp tục đưa tất cả số tiền đó tái tích lũy/ đầu tư để lấy về lợi nhuận có giá trị cao hơn ở chu kỳ sau.

Tái tích lũy là gì?

Tái Tích luỹ tại Finhay là hình thức sử dụng lợi nhuận từ số tiền gửi Tích luỹ Finhay của người dùng để tiếp tục mua các gói Tích luỹ mới.

Khi lựa chọn sản phẩm Tích luỹ Finhay, người dùng có quyền lựa chọn một trong các hình thức nhận lãi: Tái Tích luỹ hoặc Về Tài khoản Tiền.

Khi lựa chọn hình thức tái Tích luỹ, người dùng có thể tận dụng được sức mạnh của lãi kép.