Tại Finhay, vấn đề lãi/lỗ được hiểu như sau:

1. Với sản phầm Đầu tư Quỹ

Khi bạn đầu tư Quỹ qua Finhay, Finhay sẽ là trung gian giúp bạn tiếp cận các Quỹ đầu tư. Các Quỹ đầu tư sẽ tiếp nhận số tiền của bạn và bắt đầu mang số tiền đó đi đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu,… nhằm đem lại lợi nhuận. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu.

Lãi/lỗ sẽ được thể hiện trong phần Tổng quan, bạn có thể theo dõi biểu đồ hoặc xem tại mục tăng trưởng bên dưới. Sự thay đổi của lãi/lỗ phụ thuộc vào tình hình thị trường và giá trị của Chứng chỉ quỹ (CCQ) thuộc danh mục đầu tư do Người dùng lựa chọn.

Finhay xin lưu ý:

  • Finhay KHÔNG phải là ví điện tử, và KHÔNG giữ tiền của bạn. Phần lợi nhuận mà bạn thấy không phải là tiền mặt, mà là giá trị.
  • Finhay KHÔNG thực hiện việc đầu tư. Các quỹ sẽ thực hiện việc này.
  • Bạn sẽ KHÔNG thực hiện mua bán trực tiếp. Quá trình này hệ thống sẽ giải quyết, bạn vẫn có thể theo dõi để đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch.
  • Finhay KHÔNG cam kết một mức lãi suất cố định nào cho sản phẩm ĐẦU TƯ QUỸ. Tăng giảm tài sản đều do tình hình thị trường và hoạt động của các quỹ quyết định

Finhay khuyến nghị người dùng nên tìm hiểu thật kĩ trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.

2. Với sản phẩm Tích lũy

Tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi do các ngân hàng uy tín của Việt Nam phát hành. Do đó, bạn sẽ nhận được lãi suất của gói Tích lũy đã mua, và nhận được tiền lãi hàng tháng. Tương tự như khi bạn gửi tiết kiệm thông thường tại ngân hàng bạn cũng sẽ nhận được mức lãi suất nhất định.

Điểm nổi bật của sản phẩm gửi Tích Lũy với Finhay là không có kỳ hạn mà lãi suất hấp dẫn. Đồng thời bạn có thể rút tiền tích lũy bất cứ lúc nào cũng không bị mất lãi tại thời điểm rút.

 

3. Với sản phẩm Chứng khoán

Lợi nhuận khi bạn đầu tư vào chứng khoán đến từ:

  • Chênh lệch giữa giá mua và giá bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Cổ tức.

Thông tin chi tiết được giải thích tại đây.

Banner 5