Có. Khi tham gia bảo hiểm thành công, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử từ đối tác bảo hiểm của Finhay.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử này là gì?

Là giấy chứng nhận bảo hiểm (bản mềm) do công ty bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm, có các tác dụng chính sau đây:

  • Xác nhận đã kí kết một hợp đồng bảo hiểm với các điều kiện và điều khoản của hợp đồng.
  • Xác nhận người được bảo hiểm trả phí còn người bảo hiểm thu phí, do đó nó thừa nhận rằng hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực.
  • Là chứng từ cần thiết để khiếu nại tiền bồi thường bảo hiểm khi người được bảo hiểm gặp rủi ro

Tôi tìm giấy chứng nhận bảo hiểm này ở đâu?

Công ty bảo hiểm sẽ gửi thông tin tới địa chỉ email mà bạn cung cấp. Trong email này, bạn có thể xem giấy chứng nhận bảo hiểm bất kỳ lúc nào, theo hai cách:

  • Xem tệp tin PDF mà Finhay gửi kèm trong email
  • Sử dụng mã tra cứu cá nhân trên cổng thông tin điện tử của đơn vị bảo hiểm.