Khi bạn tiến hành đặt lệnh rút tiền từ cấu trúc Đầu tư Quỹ, Finhay sẽ thực hiện các lệnh bán chứng chỉ quỹ để trả tiền về Tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng về kết quả rút tiền (hay chính là bán chứng chỉ quỹ).

Trong trường hợp, số tiền thực nhận khác với số tiền bạn đặt rút, lý do có thể là:

  • Phí rút tiền (Trong trường hợp bạn nắm giữ không đủ thời gian. Chi tiết biểu phí tại đây)
  • Thuế TNCN theo Quy định Nhà nước
  • Lệnh bán bị huỷ bởi Công ty Quản lý Quỹ (Giá trị chứng chỉ quỹ bị huỷ sẽ được hoàn trả về tài sản Đầu tư Quỹ của bạn)

Trong trường hợp bạn có thắc mắc hoặc không nhận được thông báo về kết quả rút tiền Đầu tư Quỹ, vui lòng liên hệ với Finhay để được hỗ trợ.