Để nhận được Điểm giúp Thăng hạng thành viên, bạn chỉ cần sử dụng các sản phẩm, tính năng hiện có tại Finhay và tích điểm. Cách tính điểm cụ thể như sau:

Hạng thành viên đem đến cho bạn nhiều quyền lợi. Hạng càng cao, bạn càng được hưởng nhiều quyền lợi.

Xem thêm: Hạng thành viên có bị giảm không?