Tại thời điểm hoàn thành giao dịch, Finhay sẽ ngay lập tức hiện thông báo tới bạn.

Sau thời điểm này, bạn có thể kiểm tra giao dịch qua các hình thức sau:

1. Hóa đơn mua bán vàng tại Finhay

Bạn có thể yêu cầu Finhay xuất hóa đơn mua bán vàng trước 12h ngày tiếp theo, kể từ thời điểm hoàn thành thanh toán.

Nếu thanh toán vào vào ngày nghỉ, ngày lễ: Bạn cần gửi yêu cầu xuất hoá đơn trước 12h ngày T+1 (T là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày lễ).

Finhay sẽ gửi hóa đơn điện tử vào địa chỉ email mà bạn đã xác thực với Finhay.

Bạn hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khác hàng của Finhay để được hướng dẫn chi tiết.

2. Lịch sử giao dịch*

Mỗi Giao dịch mua bán Vàng giữa hai Bên sẽ được ghi nhận đầy đủ theo Hợp đồng mua bán điện tử phát sinh đối với mỗi giao dịch. Hợp đồng sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: sản phẩm Vàng giao dịch, số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày thực hiện giao dịch và các thông tin cần thiết khác (nếu có). Bạn xem lại mã hợp đồng và chi tiết giao dịch trong mục Lịch sử giao dịch.

3. Yêu cầu xác thực số dư*

Bạn có thể gửi yêu cầu xác thực số dư tài khoản Finhay. Thông tin xác thực sẽ bao gồm toàn bộ tài sản của bạn tại Finhay, bao gồm cả số lượng vàng bạn đang sở hữu

*Tính năng sắp ra mắt

4. Báo cáo tài sản hàng tháng

Hàng tháng, Finhay cũng sẽ gửi báo cáo tài sản qua địa chỉ email của bạn, trong bản báo cáo này có ghi nhận số vàng bạn đang sở hữu cùng với số tài sản khác (Đầu tư, Tích lũy,…)