Thông tin chi tiết

Lịch cập nhật Cổ tức là cổ phiếu tại Finhay

Đối với cổ tức là cổ phiếu, Finhay sẽ cập nhật hàng tuần. Thông tin chi tiết như sau:

1. Lịch cập nhật hàng tuần

 • Định kỳ, 2 lần/tuần vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (muộn nhất vào thứ 3 và thứ 6) Finhay sẽ cập nhật số cổ tức chờ về của bạn.
  Cụ thể: Số cổ phiếu trong mục Cổ tức chờ về sẽ được chuyển sang mục Có thể bán. Sau đó, bạn có thể đặt lệnh bán vào các phiên giao dịch tiếp theo.
 • Cổ tức chờ về được cập nhật: Là những cổ tức có ngày Giao dịch chính thức từ thứ 5 tuần đó trở về trước. Ngày Giao dịch chính thức này được công bố tại website của Trung tâm lưu ký CKVN (vsd.vn)

2. Lưu ý khi đặt lệnh bán

Khi đặt lệnh bán, sẽ có 2 trường hợp sau đây:

 • Nếu số lượng cổ phiếu muốn bán nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cổ tức có thể bán: Finhay sẽ sử dụng cổ tức để bán
 • Nếu số lượng cổ phiếu muốn bán lớn hơn số lượng cổ tức có thể bán:
  • Finhay sẽ sử dụng toàn bộ cổ tức và một phần cổ phiếu thường để bán (Ưu tiên bán cổ tức là cổ phiếu trước, sau đó mới dùng tới cổ phiếu thường để bán).
  • Hệ thống sẽ tách lệnh bán này thành 2 lệnh riêng biệt (bạn sẽ thấy 2 lệnh trong mục Lệnh đã đặt), bao gồm: 1 lệnh bán cổ tức là cổ phiếu và 1 lệnh bán cổ phiếu thường.
 • Đối với lệnh bán cổ tức là cổ phiếu: Thu thêm 5% thuế TNCN theo quy định của nhà nước. Vậy là: Bên cạnh 5% thuế TNCN này, bạn vẫn cần nộp 0,1% thuế khi bán. Tổng: 5,1%.
 • Với mỗi lệnh bán, bạn sẽ xem được chi tiết số phí, thuế phải nộp và số tiền thực nhận.

Ví dụ:

 • Bạn có 120 cổ phiếu, trong đó có 20 cổ phiếu là cổ tức. 
 • Bạn đặt lệnh bán 40 cổ phiếu: Finhay sẽ tạo 2 lệnh bán, gồm: 1 lệnh bán 20 cổ phiếu là cổ tức, và 1 lệnh bán 20 cổ phiếu thường
  • Với lệnh bán 20 cổ phiếu là cổ tức: Bạn sẽ nộp mức thuế 5,1% và phí giao dịch
  • Với lệnh bán 20 cổ phiếu thường: Bạn sẽ nộp thuế 0,1% và phí giao dịch.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Tải App ngay để trải nghiệm Finhay

Scroll to top