close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Lịch cập nhật Cổ tức là cổ phiếu tại Finhay

Đối với cổ tức là cổ phiếu, Finhay sẽ cập nhật hàng tuần. Thông tin chi tiết như sau:

1. Lịch cập nhật hàng tuần

 • Cập nhật cổ tức vào tài khoản của KH (Cổ tức sẽ ở trạng thái Chờ Về): 2 lần/ 1 tuần vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
 • Cập nhật trạng thái cổ tức từ Chờ về sang Có thể sử dụng được: 16h30 ngày T (T là ngày thực hiện với cổ tức bằng tiền và là ngày GDCT với cổ tức bằng bổ phiếu)

2. Lưu ý khi đặt lệnh bán

Khi đặt lệnh bán, sẽ có 2 trường hợp sau đây:

 • Nếu số lượng cổ phiếu muốn bán nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cổ tức có thể bán: Finhay sẽ sử dụng cổ tức để bán
 • Nếu số lượng cổ phiếu muốn bán lớn hơn số lượng cổ tức có thể bán:
  • Finhay sẽ sử dụng toàn bộ cổ tức và một phần cổ phiếu thường để bán (Ưu tiên bán cổ tức là cổ phiếu trước, sau đó mới dùng tới cổ phiếu thường để bán).
  • Hệ thống sẽ tách lệnh bán này thành 2 lệnh riêng biệt (bạn sẽ thấy 2 lệnh trong mục Lệnh đã đặt), bao gồm: 1 lệnh bán cổ tức là cổ phiếu và 1 lệnh bán cổ phiếu thường.
 • Đối với cổ tức là CP/CP thưởng, thu thêm Thuế TNCN khi bán.

Thuế TNCN bị thu = Thuế TNCN từ thu nhập là lợi tức + Thuế TNCN từ hợp đồng sang nhượng cổ tức (0.1%)

 • Đối với Thuế TNCN từ thu nhập là lợi tức:
  • Nếu Giá khớp >= 10.000đ: Thuế TNCN từ thu nhập là lợi tức = Khối lượng khớp * 10.000 * 5%
  • Nếu Giá khớp < 10.000đ: Thuế TNCN từ thu nhập là lợi tức = Khối lượng khớp * Giá khớp * 5%

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top