Finhay đã chính thức thay đổi tỷ lệ phân bổ tiền đầu tư của 5 cấu trúc (Smart Portfolio): Rùa Hoàn Kiếm, Cò trắng, Voi rừng, Sao la và Trâu nước. Theo đó, ngoài việc thay đổi lại tỷ lệ phân bổ tiền đầu tư giữa các quỹ trái phiếu, cổ phiếu, Finhay còn bổ sung thêm một số quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) vào các cấu trúc này. 

Sự thay đổi này vẫn giữ được đặc điểm cơ bản của các cấu trúc nhưng sẽ rút ngắn thời gian khớp lệnh mua, bán chứng chỉ quỹ. Sau khi thay đổi, các quỹ trong mỗi cấu trúc đều giao dịch hàng ngày nên bạn không cần phải chờ đợi quá lâu mỗi khi nạp tiền hay rút tiền đầu tư Quỹ tại Finhay.

Thông tin chi tiết về sự thay đổi mỗi cấu trúc

1. Rùa Hoàn Kiếm

Sau khi thay đổi, tỷ lệ phân bổ vào quỹ SSI-BF tăng từ 25% lên 45%, quỹ TCBF tăng từ 20% lên 35% và quỹ TCFF giảm từ 55% xuống 35%. 

Tổng số tiền đầu tư vẫn được phân bổ 100% vào các quỹ trái phiếu.

2. Cò trắng

Cấu trúc đầu tư Cò trắng

 • Tỷ lệ phân bổ trước khi thay đổi: 80% vào quỹ trái phiếu, 16% vào quỹ cổ phiếu và 4% vào quỹ ETF.
 • Tỷ lệ phân bổ sau khi thay đổi:  77% vào quỹ trái phiếu, 9% vào quỹ cổ phiếu và 14% vào quỹ ETF.

3. Voi rừng

Cấu trúc đầu tư Voi rừng

 • Tỷ lệ phân bổ trước khi thay đổi: 70% vào quỹ trái phiếu, 23% vào quỹ cổ phiếu và 7% vào quỹ ETF.
 • Tỷ lệ phân bổ sau khi thay đổi: 58% vào quỹ trái phiếu, 12% vào quỹ cổ phiếu và 30% vào quỹ ETF.

4. Sao la

Cấu trúc đầu tư Sao la

 • Tỷ lệ phân bổ trước khi thay đổi: 35% vào quỹ trái phiếu, 57% vào quỹ cổ phiếu và 8% vào quỹ ETF.
 • Tỷ lệ phân bổ sau khi thay đổi: 35% vào quỹ trái phiếu, 26% vào quỹ cổ phiếu và 39% vào quỹ ETF.

5. Trâu nước

Cấu trúc đầu tư Trâu nước

 • Tỷ lệ phân bổ trước khi thay đổi: 12% vào quỹ trái phiếu, 78% vào quỹ cổ phiếu và 10% vào quỹ ETF.
 • Tỷ lệ phân bổ sau khi thay đổi: 12% vào quỹ trái phiếu, 48% vào quỹ cổ phiếu và 40% vào quỹ ETF.

Tìm hiểu thêm về các quỹ Hoán đổi danh mục (quỹ ETF) tại đây.

Sự thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào và bạn cần làm gì?

 • Sự thay đổi này áp dụng với các lệnh nạp tiền mới. Cụ thể, các lệnh nạp tiền được tạo sau khi Finhay cập nhật sẽ được phân bổ theo tỷ lệ mới.
 • Số tiền bạn đã nạp vào các cấu trúc trước thời điểm cập nhật sẽ không thay đổi và vẫn được cập nhật giá trị thường xuyên. 
 • Nếu một cấu trúc đầu tư tồn tại cả 2 tỷ lệ phân bổ cũ và mới: Thứ tự bán CCQ được tính dựa trên ngày mà CCQ được khớp thành công
  • CCQ nào được khớp lệnh trước thì sẽ bán trước
  • Những CCQ có cùng ngày khớp lệnh: Bán theo tỷ lệ phân bổ của giá trị những chứng chỉ quỹ đó (NAV).

Lưu ý: Thời gian cập nhật chứng chỉ quỹ tại Finhay vẫn giữ nguyên dù có sự thay đổi tỷ lệ phân bổ trong mỗi cấu trúc đầu tư. Bạn xem thông tin chi tiết tại đây.

Tham khảo thêm: Tên đầy đủ của các quỹ

Quỹ trái phiếu:

 • TCBF: Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom
 • TCFF:  Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom
 • DCBF: Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (tên cũ: Quỹ VFB)
 • BVBF: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt
 • SSI-BF: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI
 • VNDBF: Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND

Quỹ cổ phiếu:

 • DCDS: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (tên cũ: Quỹ VF1) 
 • SSI – SCA: Qũy Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI
 • BVPF: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt
 • VNDAF: Quỹ Đầu tư Chủ động VND

Quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF):

 • DC VFM VN30: Quỹ ETF DCVFMVN30
 • VN100: Quỹ ETF VinaCapital VN100
 • Diamond: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
 • MAV30: Quỹ ETF MAFM VN30
 • SSI VN30: QUỸ ETF SSIAM VN30