Thành viên Mới:

Thành viên Đồng:

Thành Viên Bạc:

Thành viên Vàng:

Với mỗi hạng thành viên bạn đều có những ích lợi đi kèm. Hạng càng cao, càng có nhiều lợi ích. Theo đó:

*Cấp độ cao nhất hiện tại là Thành viên hạng Vàng với nhiều quyền lợi hơn cả. Đặc biệt, việc ưu tiên trải nghiệm các sản phẩm mới rất có lợi cho bạn.