“Lợi nhuận cố định là tỷ lệ lợi nhuận bạn đã được biết trước mình sẽ được nhận tương ứng với thời gian và số tiền đầu tư”.

Ví dụ bạn đầu tư 10tr, thì sau 365 ngày bạn sẽ tính toán được khoản lợi nhuận mình sẽ nhận được là: 900.000 đồng