Yêu cầu rút tiền từ sản phẩm Tích luỹ của Finhay về tài khoản ngân hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào tính năng rút tiền thường và rút tiền nhanh do bạn lựa chọn.

  • Rút tiền thường: Thời gian dưới 02 ngày làm việc kể từ thời điểm người dùng đặt lệnh.
  • Rút tiền nhanh: Thời gian dưới 24 giờ kể từ thời điểm người dùng đặt lệnh.

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn chưa được cộng tiền sau khoảng thời gian trên, vui lòng điền thông tin và đính kèm ảnh chụp màn hình chi tiết các giao dịch vào đường tại đây để được Finhay hỗ trợ xử lý kịp thời.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ