close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Một số thay đổi về sản phẩm Tích luỹ của Finhay

Finhay xin thông báo một số thay đổi về sản phẩm Tích luỹ, cụ thể:

1. Thay đổi áp dụng từ ngày 1/10/2023, gồm:

Tích luỹ kỳ hạn 21 ngày:

 • Ngưng nạp mới và tái tục vào gói Tích luỹ 21 ngày.
 • Tiền sẽ được tự động chuyển về Tài khoản tiền khi đến ngày đáo hạn.

2. Các thay đổi áp dụng từ ngày 13/9/2023, gồm:

2.1. Tích luỹ không kỳ hạn:

 • Lợi nhuận: 4.5%/năm
 • Ngày nhận lợi nhuận: Chu kỳ 1 tháng kể từ ngày sổ tích lũy không kỳ hạn đầu tiên của bạn được khớp thành công
 • Cách tính lợi nhuận: Lợi nhuận bắt đầu được tính vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nạp tiền thành công
 • Hình thức nhận lợi nhuận:
  • Về Tài khoản tiền
  • Tái tích luỹ

2.2. Tích luỹ kỳ hạn 21 ngày

 • Lợi nhuận: 5%/ năm
 • Kỳ hạn: 21 ngày
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 5%/năm

2.3. Tích luỹ kỳ hạn 3 tháng

 • Lợi nhuận: 6.2%/ năm
 • Kỳ hạn: 3 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 6.2%/năm

2.4. Tích luỹ kỳ hạn 6 tháng

 • Lợi nhuận: 7.2%/ năm
 • Kỳ hạn: 6 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 7.2%/năm

2.5. Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng

 • Lợi nhuận: 7.5%/ năm
 • Kỳ hạn: 12 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 7.5%/năm

Một số lưu ý:

 • Lợi nhuận mới được áp dụng cho các sổ nạp mới từ ngày 13/9/2023.
 • Lợi nhuận của các sổ Tích lũy cũ không bị ảnh hưởng.

 

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top