Sau khi nạp tiền xong, có rất nhiều hoạt động bạn có thể thực hiện:

  1. Theo dõi biến động tài sản hàng ngày. Xem hướng dẫn tại đây.
  2. Tìm hiểu về các sản phẩm khác của Finhay
  3. Gia tăng kiến thức tài chính qua blog Finhay
  4. Tham gia cộng đồng Finhay và cùng thảo luận về các vấn đề liên quan
  5. Tìm hiểu các thông tin khác về Finhay tại đây

 Banner 5