Việc ủy quyền cho Finhay giữ vàng (gửi vàng tại Finhay) giúp bạn tránh được:

  • Rủi ro an ninh khi giữ vàng trong nhà, đặc biệt khi sở hữu số lượng lớn
  • Nguy cơ vàng bị mất giá do sản phẩm bị hư hại trong quá trình bạn tự cất giữ

Khi có nhu cầu, bạn có thể nhanh chóng bán vàng online trên Finhay, thay vì phải đi tới các tiệm vàng, chờ nhân viên kiểm tra và định giá.

Bằng việc đồng ý với điều khoản và điều kiện khi mua bán vàng tại Finhay: Tại thời điểm bạn thanh toán thành công và sở hữu vàng, nhưng chưa thể nhận vàng vật chất, bạn đã đồng ý ủy quyền cho Finhay quản lý số vàng đã mua và Finhay đồng ý giữ hộ đối với số vàng đó.

Điều này có nghĩa là: Sau khi mua vàng thành công và chưa có nhu cầu nhận, Finhay sẽ tự động lưu trữ số vàng đó miễn phí và bạn chỉ cần quản lý tài sản trên app Finhay.

Xem lại điều khoản và điều kiện mua ván vàng tại đây.