Đầu tiên, Người dùng vui lòng tham khảo Hợp đồng điện tử tại đây để hiểu rõ hơn về việc vận hành và tính pháp lý của Finhay.

Để làm rõ cho câu hỏi này, Finhay xin trả lời như sau:

Tài sản của Người dùng và tài sản của Finhay được quản lý tách bạch. Tài sản Người dùng đang được quản lý bởi công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt và được tích lũy, đầu tư vào các sản phẩm tài chính như Người dùng đã lựa chọn. Finhay không giữ tiền của người dùng cũng như không trực tiếp thực hiện việc đầu tư.

Khi Finhay phá sản, Finhay không thể và không có quyền sử dụng tài sản của Người dùng để bù đắp cho bất kỳ tổn thất, nghĩa vụ tài chính nào.

Trong trường hợp Finhay phá sản, Người dùng có thể liên hệ với Đơn vị quản lý đầu tư để yêu cầu hoàn trả tài sản theo quy định của pháp luật và Đơn vị quản lý đầu tư.

Lưu ý: Tài sản của Người dùng nhận lại có thể sai khác với giá trị tài sản Người dùng được ghi nhận tại thời điểm yêu cầu hoàn trả sau khi trừ đi các loại phí, chi phí hợp lý để Đơn vị quản lý đầu tư thu hồi tài sản cho Người dùng.

————————-

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt là pháp nhân được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006, các Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/05/2015, 21/GPĐC-UBCK ngày 01/09/2015 và các giấy phép điều chỉnh khác, tại địa chỉ Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM là Đơn vị quản lý đầu tư mà Finhay lựa chọn để quản lý tài sản của Người dùng.

Banner 5