Với mỗi lượt mời bạn bè đăng ký và nạp tiền thành công vào Finhay, bạn sẽ nhận được thêm 10 triệu đồng hạn mức tham gia gói Tích lũy lãi 7%/ năm. Trong trường hợp bạn nạp quá số hạn mức được cấp, phần tiền thừa sẽ tự động được khớp vào các gói Tích lũy lãi 5%/năm hiện có tại Finhay.