Hiện tại, chỉ những người dùng mở tài khoản ngân hàng CIMB gắn liền với thẻ Visa Debit CIMB – Finhay mới có thể đăng nhập vào mục Ngân hàng trên Finhay và rút tiền từ Finhay về tài khoản CIMB.

Ứng dụng Finhay chưa hỗ trợ việc liên kết với tài khoản CIMB đã có từ trước. Finhay sẽ thông báo nếu tính năng này ra mắt.