tim-hieu-ve-chung-chi-quy

Từ tháng 7/2021, Finhay đã phân bổ lại danh mục quỹ trong 5 cấu trúc Đầu tư Quỹ: Rùa Hoàn Kiếm, Có trắng, Voi rừng, Sao la và Trâu nước. Chi tiết về lịch sử phân bổ các quỹ bạn xem tại đây.

Khi Finhay phân bổ lại danh mục đầu tư của các cấu trúc: 

  • Các lệnh nạp tiền sau thời điểm này sẽ được phân bổ theo tỷ lệ mới
  • Số tiền bạn đã nạp vào các cấu trúc trước thời điểm cập nhật sẽ không thay đổi và vẫn được cập nhật giá trị thường xuyên.

Lúc này, một cấu trúc có thể tồn tại cả 2 tỷ lệ phân bổ cũ và mới.

Để đảm bảo quyền lợi khi bạn đặt lệnh rút tiền, việc bán chứng chỉ quỹ có sự thay đổi như sau:

Trước đây: Các CCQ theo tỷ lệ phân bổ cũ sẽ được bán trước và khi bán hết số CCQ cũ, Finhay sẽ bán số CCQ mới. 

Các lệnh rút tiền từ nay trở đi: Thứ tự bán CCQ được tính dựa trên ngày mà CCQ được khớp thành công

  • CCQ nào được khớp lệnh trước thì sẽ bán trước
  • Những CCQ có cùng ngày khớp lệnh: Bán theo tỷ lệ phân bổ của giá trị những chứng chỉ quỹ đó (NAV).

Sự thay đổi này giúp bạn tối ưu phí khi rút tiền, đem lại quyền lợi tốt hơn cho bạn.