Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành gồm nhiều loại khác nhau, bao gồm có cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ (bên cạnh các loại khác như chứng quyền, hợp đồng tương lai…).

Hiện tại trên app Finhay đang có 2 sản phẩm đều giúp bạn tiếp cận và đầu tư chứng khoán, bao gồm sản phẩm Đầu tưsản phẩm Chứng khoán. Mặc dù vậy, 2 sản phẩm này trên Finhay vẫn có sự khác nhau mà bạn cần hiểu rõ:

Phân biệt hai sản phẩm trên Finhay

Sản phẩm Đầu tư

Khi sử dụng sản phẩm này:

 • Bản chất là bạn đang ủy quyền đầu tư.
 • Số tiền của bạn được dùng để mua chứng chỉ quỹ (CCQ) của các quỹ cổ phiếu, trái phiếu, ETF mà Finhay đại diện người dùng đứng tên.
 • Finhay đã xây dựng sẵn các cấu trúc đầu tư từ an toàn tới rủi ro để bạn lựa chọn. Mỗi cấu trúc sẽ có tỷ lệ phân bổ giữa các quỹ trái phiếu, cổ phiếu, ETF khác nhau, đáp ứng khẩu vị rủi ro của bạn.
 • Sau khi bạn nạp tiền vào Finhay, hệ thống sẽ tự động đưa số tiền đó tới các quỹ trong cấu trúc mà bạn chọn, quá trình này được gọi là phân bổ quỹ.
 • Thời gian mua, bán CCQ: Tùy theo lịch cập nhật của các quỹ, có thể lên tới 7 ngày làm việc.

Sản phẩm Chứng khoán

Khi sử dụng sản phẩm này:

 • Bản chất là bạn chủ động đầu tư: Bạn phải tự quyết định xem sẽ đầu tư vào doanh nghiệp nào hay mua bán ở thời điểm nào,…
 • Bạn đang dùng tiền để mua cổ phiếu của các doanh nghiệpCCQ của các quỹ ETF.
 • Bạn sẽ cần có một tài khoản giao dịch chứng khoán riêng (khác với tài khoản Finhay) để nạp tiền, thực hiện việc giao dịch.
 • Thời gian mua, bán:
  • Bạn đặt lệnh theo khung giờ của các phiên giao dịch.
  • Khi bạn đặt lệnh mua/bán: Hiện tại sản phẩm Chứng khoán chỉ có lệnh thị trường giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh nhất.

Xem thêm về Các loại lệnh và khung giờ giao dịch chứng khoán.