Trước khi tham gia bất kỳ gói bảo hiểm nào, bạn cần phải:

1. Đọc hiểu Quy tắc Bảo hiểm

Khi đọc Quy tắc bảo hiểm, bạn sẽ hiểu rõ về gói bảo hiểm mà bạn chuẩn bị tham gia, giúp bạn hiểu hơn về quyền lợi của mình và trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm đối với bạn. Ngoài ra, quy tắc bảo hiểm cũng quy định rõ trường hợp nào thì bạn sẽ nhận hoặc không được nhận tiền bồi thường.

Tìm hiểu thêm: Quy tắc bảo hiểm là gì?

2. Kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân trước khi thanh toán

Khi lựa chọn tham gia một gói bảo hiểm bất kỳ, bạn sẽ cần điền thông tin cá nhân của mình, bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ, thông tin CMND/CCCD/HC,…

Thông tin này sẽ được đưa vào Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và là cơ sở để bạn yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường cho những rủi ro mà bạn gặp phải. Vì vậy, nếu thông tin sai, quyền lợi của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

3. Kiểm tra lại thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (GCNBH) sau khi thanh toán thành công

Sau khi thanh toán thành công và thông tin được chuyển sang bên bảo hiểm, đối tác bảo hiểm của Finhay sẽ gửi GCNBH cho bạn qua email.

Bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa xem thông tin trên đây đã chính xác chưa nhé.

Tóm lại, Finhay khuyến khích bạn:

  • Đọc Quy tắc bảo hiểm trước khi lựa chọn tham gia
  • Kiểm tra chính xác thông tin cá nhân trước khi thanh toán
  • Kiểm tra lại thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi thanh toán thành công.