Bạn có thể tham khảo đầy đủ thông tin Quy tắc bảo hiểm Tai nạn cơ bản của BIDV MetLife tại đây.

1. Đối tượng Bảo hiểm

Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đến 65 tuổi khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm và Người được bảo hiểm không nằm trong danh mục các nghề nghiệp không được chấp thuận bảo hiểm tại Phục lục 3 đồng thời hiện đang cư trú tại Việt Nam và được BIDV MetLife chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm này.

2. Quyền lợi bảo hiểm

BIDV MetLife sẽ chi trả quyền lợi trong thời hạn Sản phẩm bổ trợ còn hiệu lực cho các trường hợp:


3.1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn: Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, BIDV MetLife sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng.


3.2. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn: Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, BIDV MetLife sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng.


3.3. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật một phần vĩnh viễn do tai nạn: BIDV MetLife sẽ chi trả tỉ lệ trên Số tiền bảo hiểm gốc theo quy định tại Phụ lục 1 – Danh mục thương tật một phần vĩnh viễn do tai nạn và tỉ lệ chi trả nếu Người được bảo hiểm bị thương tật một phần vĩnh viễn do tai nạn. Nếu trong cùng một tai nạn, Người được bảo hiểm bị thương tật một phần vĩnh viễn nhiều hơn một bộ phận, BIDV MetLife sẽ chi trả tỉ lệ số tiền bảo hiểm cao nhất.


3.4. Quyền lợi bảo hiểm Gãy xương do tai nạn: BIDV MetLife sẽ chi trả tối đa 01 (một) lần trong 01 năm hợp đồng theo tỉ lệ trên Số tiền bảo hiểm gốc theo quy định tại Phụ lục 2 – Danh mục điều trị gãy xương do tai nạn và tỉ lệ chi trả nếu Người được bảo hiểm bị gãy xương do tai nạn.

3. Loại trừ bảo hiểm

BIDV MetLife sẽ không chi trả các quyền lợi bảo hiểm đối nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong các trường hợp hoặc do hậu quả trực tiếp của một trong các trường hợp sau:

  • Tự tử, tự gây thương tích hoặc tự gây tai nạn, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong vòng 24 tháng kể từ Ngày có hiệu lực hợp đồng;
  • Hành vi cố ý phạm tội của một trong các bên Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, hoặc Người thụ hưởng theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam;
  • Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, sử dụng ma tuý hoặc các chất kích thích, rượu, bia, vượt mức quy định của pháp luật;
  • Các Bệnh có sẵn, Bệnh bẩm sinh, ngoại trừ các các trường hợp được BIDV MetLife chấp thuận bảo hiểm.
  • Tâm thần, rối loạn tâm thần hoặc thần kinh (bao gồm bất kỳ rối loạn thần kinh và các biểu hiện sinh lý hay tâm lý nào có liên quan);

Trên đây chỉ là một số thông tin quan trọng trong quy tắc bảo hiểm.

Finhay khuyến khích bạn đọc toàn bộ thông tin trong Quy tắc bảo hiểm Tai nạn cơ bản của BIDV MetLife để nắm rõ được quyền lợi, trách nhiệm của bản thân.