Bạn có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về Quy tắc bảo hiểm Tai nạn hộ gia đình (Tai nạn con người) tại đây.

1. Đối tượng Bảo hiểm

Từ 0 đến 70 tuổi tại thời điểm tham gia bảo hiểm (tuổi của người đóng bảo hiểm là tuổi tính theo năm sinh, không tính theo ngày và tháng sinh).

Người được bảo hiểm: Bao gồm tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của Bên mua bảo hiểm tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) đầu tiên.

Loại trừ các trường hợp:

 • Những người bị động kinh, tâm thần, phong;
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
 • Người không có tên trên Sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • Người đã xóa tên trên Sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú trước thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Người được bổ sung sau ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm.
 • Người quá 70 tuổi tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

2. Quy định về số lượng Giấy chứng nhận/ hộ

 • Mỗi hộ khẩu được cấp nhiều hơn 01 GCNBH với điều kiện tổng số tiền bảo hiểm bảo hiểm của các GCNBH không vượt quá 20 trđ/người.
 • Trường hợp do lỗi hệ thống dẫn đến việc cấp được nhiều GCNBH và tổng số tiền bảo hiểm của các GCNBH vượt quá 20 triệu đồng, PTI sẽ thực hiện hủy các GCNBH sau cùng có số tiền bảo hiểm vượt quá 20 triệu đồng và hoàn phí 100% cho các GCNBH đó.


Ví dụ:
Lần 1: Ông A tham gia bảo hiểm cho hộ gia đình lần 1, STBH 8trđ
Lần 2: Ông A tham gia thêm 1 GCNBH, STBH 8 triệu đồng
Lần 3: Ông A tham gia thêm 1 GCNBH, STBH 16 triệu đồng
Như vậy:
2 GCNBH cấp lần 1 và 2 có hiệu lực
PTI hủy GCNBH cấp lần 3.

3. Điều kiện bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người theo quyết định 253/QĐ-PTI ngày 26/09/2012

4. Thời hạn bảo hiểm

 • 1 năm.
 • Thời hạn bảo hiểm có thể được tái tục hàng năm theo yêu cầu của Người được bảo hiểm và được PTI chấp nhận.

5. Hiệu lực của từng GCNBH

Sau 48h kể từ thời điểm cấp đơn với điều kiện dữ liệu yêu cầu tham gia bảo hiểm kết nối trực tiếp với PTI và phí bảo hiểm đã thanh toán.

6. Phạm vi và Quyền lợi bảo hiểm

 • Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn : Chi trả 100% số tiền bảo hiểm
 • Thương tật thân thể do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật, tối đa đến Số tiền bảo hiểm

7. Người thụ hưởng

Bên mua bảo hiểm có thể kê khai và chỉ định người thụ hưởng ngay khi yêu cầu bảo hiểm.

Trong thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm có thể thay đổi người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp người thụ hưởng không được NĐBH chỉ định, người thụ hưởng sẽ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Giá trị bảo hiểm

Trong trường hợp gặp rủi ro, số tiền bạn có thể nhận được từ công ty bảo hiểm là: 8.000.000/người/năm.

9. Loại trừ bảo hiểm

Các điểm loại trừ khác được quy định tại Quy tắc bảo hiểm:

 • Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc của Người thụ hưởng trừ trường hợp Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp;
 • Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng nội quy của cơ quan, vi phạm luật giao thông bao gồm điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe hợp lệ (đối với loại xe bắt buộc phải có Giấy phép lái xe), đua xe (hợp pháp hoặc bất hợp pháp), xe đi vào đường cấm, khu vực cấm hoặc vượt xe trong đường cấm vượt, đi ngược chiều của đường một chiều, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, xe đi đêm không có đèn chiếu sáng theo quy định;
 • Người được bảo hiểm có nồng độ cồn vượt quá quy định của luật giao thông đường bộ hiện hành tại thời điểm xảy ra rủi ro (bao gồm cả rủi ro do tai nạn giao thông và tai nạn khác) hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng;
 • Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau, trừ phi chứng minh được hành động đánh nhau đó chỉ với mục đích tự vệ; Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, sẩy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản; Ngộ độc thức ăn, đồ uống, hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc.
 • Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế hoặc theo yêu cầu của Người được bảo hiểm;
 • Người được bảo hiểm điều trị thương tật do tai nạn xảy ra trước ngày bắt đầu bảo hiểm;
 • Tử vong không rõ nguyên nhân, đột tử.
 • PTI không có trách nhiệm bảo hiểm đối với những người không thuộc đối tượng bảo hiểm theo quy định trên.

Finhay khuyến khích bạn tìm hiểu đầy đủ thông tin về Quy tắc bảo hiểm Tai nạn hộ gia đình (Tai nạn con người) để hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình.