1.Quy tắc bảo hiểm là gì?

Quy tắc bảo hiểm là tài liệu mà công ty bảo hiểm đưa ra nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi giữa hai bên.

Thông thường, quy tắc bảo hiểm sẽ quy định rõ các điều khoản, khái niệm, phạm vi và các mức bồi thường, hồ sơ bồi thường cần có những gì,…

Bạn nên tham khảo quy tắc bảo hiểm trước khi tham gia để đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân mình.

2. Giấy chứng nhận bảo hiểm là gì?

Giấy chứng nhận bảo hiểm là văn bản do công ty bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm, trong đó thể hiện các thông tin cơ bản của hợp đồng bảo hiểm. GCNBH là văn bản xác nhận việc giao kết hợp đồng bảo hiểm từ phía công ty.

Nói một cách dễ hiểu, nó giống như bằng chứng rằng bạn đã mua bảo hiểm với những điều khoản nhất định do công ty bảo hiểm cung cấp.

Tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tìm hiểu về sản phẩm Bảo vệ của Finhay: Bảo Vệ là gì? Những điều bạn cần biết.

 Banner 5