Finhay 007 là chương trình chỉ áp dụng duy nhất gói Tích lũy lãi 7%/năm. Tuy nhiên, thời gian diễn ra chương trình là có giới hạn nên gói 7%/năm có thể hết bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ báo trước và tự động ưu tiên gói tích lũy có lãi cao nhất cho bạn khi chương trình kết thúc.