Khi người dùng nạp tiền vào sản phẩm Đầu tư Quỹ tại Finhay, khoản tiền đó sẽ được chuyển đến các quỹ để đầu tư. Các quỹ đầu tư cần thời gian để khớp, một số quỹ đầu tư có thể đã khớp trước và khớp xong, và một số quỹ đầu tư khác thì chưa.

Số tiền đã được các quỹ đầu tư khớp thành công, là Số dư khả dụng, tức là số tiền này có thể rút được ngay.

Số tiền Đầu tư đang khớp là số tiền đang được các quỹ đầu tư xử lý khớp lệnh, số tiền này là số tiền chưa thể rút được ngay.

Trong trường hợp người dùng vừa mới chuyển tiền xong lập tức đặt lệnh rút ngay, thường sẽ gặp phải lỗi Số tiền rút không khả dụng như trên, vì khoản tiền của người dùng vừa mới được chuyển đến các quỹ đầu tư và chưa kịp khớp nên chưa rút ngay được.

Nếu bạn gặp phải lỗi như trên, xin vui lòng đợi đến khi các quỹ đầu tư hoàn tất xác nhận xong rồi mới tiến hành rút tiền.